Algunhas acuarelas de "Polo Salnés con Ramón Cabanillas" 
Volver
Polo Salnés con Ramón Cabanillas
Ilustracións: Eduardo Baamonde
Cambados - Fefińáns
CANDEA - Consellería de Medio Rural
2009