Algunhas ilustracións de "Plexiflai non foi ao festival"
Volver
Plexiflai non foi ao festival
Texto e ilustracións: Eduardo Baamonde

Editorial Everest
Colección Rañaceos
2006