Algunhas ilustracións de "De acuarelas por Santiago"
Volver
De Acuarelas por Santiago.
Editorial CUMIO. 2010

Acuarelas e texto: Eduardo Baamonde

Percorrido por Santiago a través de acuarelas cun breve texto explicativo de cada localización
Escalinata de S. Martiño Pinario
Froteiro. Casa da Parra
Rúa das Orfas
Rúa do Franco
San Domingos de Bonaval
Rúa do Castro