Algunhas ilustracións de "A derradeira campaña do capitán Samuel"
Volver
Portada e ilustracións para "A derradeira campaña do capitán Samuel" de Mario Franco Rodríguez.

Ed. TOXOSOUTOS
2006


Portada