Algunhas ilustracións de "Boca da noite"
Boca da noite
Texto: Ramón Caride
Ilustracións: Eduardo Baamonde

Editorial Everest
Colección Punto de Encontro
2003
Volver